Samozatrudnienie kalkulator B2B

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Pozarolnicza działalność gospodarcza może być w każdej chwili zawieszona lub wznowiona. Zawiesić firmę można jedynie wówczas, gdy nie zatrudniamy pracowników na umowę o pracę. Zawieszeniu może podlegać całość działalności przedsiębiorstwa, lub tylko jeden z jego zakresów.

Jakie obszary działalności gospodarczej można zawiesić?

 • Przedsiębiorca posiadający firmę działającą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
 • Wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić działalność w jednej lub kilku z tych spółek. Jeżeli jednak wykonuje działalność w formie spółki cywilnej, jej zawieszenie jest ważne jedynie wówczas, gdy wszyscy z pozostałych wspólników również zawieszą swoją działalność gospodarczą.

UWAGA!!!

Wspólnik w jednej lub kilku spółkach cywilnych, który zawiesza działalność we wszystkich spółkach zawiesza jednocześnie każdą ze swoich działalności (musi złożyć wówczas wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej i dostarczyć go do CEIDG).

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Istnieją dwa sposoby zawieszenia działalności gospodarczej:

 1. Urząd gminy – stawiamy się osobiście lub wysyłamy wniosek pocztą (listem poleconym, wniosek z własnoręcznym podpisem oraz potwierdzeniem notariusza).
 2. Internet – tylko w przypadku, gdy wpis został wcześniej wprowadzony i zaakceptowany przez system CEIDG, który zidentyfikuje przedsiębiorcę jako wnioskodawcę.

UWAGA!!!

Zawieszając działalność gospodarczą podajemy w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach okres zwieszenia firmy (od 30 dni do 24 miesięcy). Liczymy go od dnia złożenia wniosku o zawieszenie do dnia złożenia wniosku o wznowienie lub dnia wskazanego w tym wniosku. Wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy automatycznie wycofuje wpis o zawieszenie z urzędu.

Zasady zawieszenia działalności gospodarczej:

 1. W czasie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać z tego tytułu dochodów.
 2. Przedsiębiorca może wykonać czynności, które przyczynią się do zachowania tudzież zabezpieczenia źródła przychodów.
 3. Przedsiębiorca ma prawo pozbyć się własnego wyposażenia oraz środków stałych.
 4. Ma obowiązek uregulować zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem firmy.
 5. Ma prawo przyjmować należności, jakie powstały przed zawieszeniem działalności.
 6. Przedsiębiorca uczestniczy w procesach oraz postępowaniach sądowych – podatkowych, administracyjnych itp., które są związane ze sprawami, jakie wynikły przed datą zawieszenia firmy.
 7. Może osiągać dochody z działalności, jaka była prowadzona przed zawieszeniem firmy (tzn. jeśli wykonał zadanie, z którego przychód jest uzależniony np. od sprzedaży rozłożonej w czasie).
 8. Przedsiębiorca może zostać poddany kontroli przez specjalne organy, na zasadach jakie obowiązują osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 9. Wykonuje obowiązki nakazane prawem.