Samozatrudnienie kalkulator B2B

Wznowienie działalności gospodarczej w 3 krokach

Zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca deklaruje datę jej wznowienia. Musi być jednak świadomy, że firma nie zacznie działać automatycznie po tym terminie. Aby zacząć znowu funkcjonować, przedsiębiorca musi wykonać trzy ważne kroki. Oto one:

1. Wypełnienie wniosku CEIDG-1

Aby odwiesić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi wypełnić wniosek CEIDG-1. W rubryce 01 dokumentu zaznacza punkt 4, który przeznaczony jest dla tych firm, które zostały zawieszone. Następnie przechodzi do rubryki 03 i podaje swoje dane tj. PESEL, REGON, NIP, dane osobowe, obywatelstwo. Składa również oświadczenie o prawdziwości danych. W następnej kolejności przedsiębiorca wypełnia rubryki 04, 06 oraz 07. Ważnym punktem wniosku jest rubryka 12, w której określa się datę powstania obowiązku odprowadzania składek do ZUS-u. W rubryce 15 przedsiębiorca podaje datę wznowienia działalności firmy (nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym został złożony wniosek o jej odwieszenie).

2. Wysłanie wniosku CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1 z informacją o wznowieniu działalności gospodarczej może zostać złożony osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Może być również przesłany drogą elektroniczną (jeśli przedsiębiorca posiada zweryfikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil podatnika).

3. Zgłoszenie działalności do ZUS, US i GUS

Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do ZUS-u następuje automatycznie po złożeniu wniosku CEIDG-1. Informacje o zawieszonej działalności gospodarczej wciąż widnieją w ewidencji gospodarczej, dlatego też zakład ubezpieczeń rejestruje je ponownie. Podobnie z US oraz GUS.

UWAGA! Jeżeli w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nastąpiły zmiany mające wpływa na zakres ubezpieczenia społecznego, przedsiębiorca ma za zadanie poinformować o tym ubezpieczyciela. Podobnie jest w przypadku US czy GUS – jeśli podczas okresu, kiedy firma nie działała, zaszły jakiekolwiek zmiany, należy o tym poinformować odpowiedni organ, gdyż posiada on informacje sprzed zawieszenia działalności. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zaktualizowanie ich.

WAŻNE: Po wznowieniu działalności gospodarczej obowiązki podatkowe firmy względem państwa są takie same, jak przed zawieszeniem przedsiębiorstwa. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku kosztów lub przychodów, jakie pojawiły się w trakcie zawieszenia działalności, należy je uwzględnić w rozliczeniach VAT i PIT.