Samozatrudnienie kalkulator B2B

Formy opodatkowania dla samozatrudnionych w 2021 roku

W 2021 roku przedsiębiorcy mają do wyboru cztery sposoby opodatkowania firmy:

Część wniosku o wpis do ewidencji (CEIDG-1) zawiera oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli zdecydujemy się na kartę podatkową, do wniosku dołączamy PIT-16.

Jeśli zmieniamy formę opodatkowania, musimy złożyć oświadczenie o jej wyborze do właściwego urzędu skarbowego, najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego.