Samozatrudnienie kalkulator B2B

Jak uzyskać koncesję?

Aby uzyskać koncesję, należy w pierwszej kolejności wypełnić poprawnie wniosek koncesyjny. Następny krok to złożenie wniosku do organu administracyjnego odpowiadającego za dany dział gospodarki np. Ministra Środowiska.

Wniosek o przyznanie koncesji zawiera:

  • dane firmy – adres, NIP, REGON
  • dane przedsiębiorcy
  • opis rodzaju i zakresu działalności przedsiębiorstwa
  • dokumenty potwierdzające wypełnienie warunków niezbędnych do uzyskania koncesji

Kto potrzebuje koncesji?

  • Firmy, których zakres działalności obejmuje użytkowanie, wydobywanie, rozpoznawanie, przechowywanie itp. złóż kopalin.
  • Przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby związane z działalnością militarną czy policyjną.
  • Firmy zajmujące się ochroną osób i mienia.
  • Stacje telewizyjne, radiowe.
  • Przewoźnicy lotniczy.
  • Firmy przechowujące, wytwarzające, składujące oraz zajmujące się dystrybucją paliwami i energią.

Jak zdobyć pozwolenie na sprzedaż alkoholu (koncesję na alkohol)?