Samozatrudnienie kalkulator B2B

E-Składka i Numer Rachunku Składkowego (NRS) - co to jest?

Od roku 2018 uproszczony został model w jaki opłacamy składki ZUS. Do tej pory wykonywaliśmy 3 lub 4 przelewy w zależności od tego na jakie fundusze odprowadzaliśmy składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki sposób opłaty był bardzo problematyczny - często zdarzało się, że płatnicy mylili konto i kwotę na które należało przekazać składkę ZUS.

Od 1 stycznia 2018 roku ten proces został znacznie uproszczony. Kazdy płatnik składek wykonuje tylko jeden, łączny przelew za wszystkie opłacane fundusze (emerytalne, społeczne, rentowe, wypadkowe, a także za fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne). Nie ma znaczenia na ile funduszy i ubezpieczeń opłacamy składki, a także czy zatrudniamy pracowników - przelew jest zawsze jeden.

Wyjątkiem są osoby, które prowadzą działalnośc gospodarczą oraz zatrudniają opiekunkę do dziecka, czyli tzw. Nianię. Tacy płatnicy otrzymali od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2 numery kont bankowych. Jeden na który opłacać będą składki związane z działalnością gospodarczą (zakres 1-39) oraz drugi (zakres 40-49) na który będą opłacać składki za Nianię. W takim przypadku wykonywać będziemy 2 przelewy co miesiąc.

Jeden łączny przelew wykonujemy za:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Numer Rachunku Składkowego (NRS)

Wpłat dokonujemy na nowy, indywidualnie nadany każdemu płatnikowi składek numer konta bankowego (w skrócie NRS - Numer Rachunku Składkowego). Numer konta bankowego zostaje nadany przez ZUS i jest wysyłany listem poleconym do płatnika. Każdy z dotychczasowych płatników powinien dostać taką przesyłkę do końca roku kalendarzowego 2017.

Z dniem 31 grudnia 2017 roku wszystkie dotychczasowe numery kont bankowych ZUS zostają zamknięte, dlatego też od tego momentu wszystkie składki odprowadzamy na nasz indywidualny numer konta. Także składkę za grudzień 2017 (a więc opłacaną w stycznią 2018) zapłacimy już na nowych rachunek bankowy.

Co ważne na indywidualny numer płatnika składek możemy dokonywać także przelewy z zagranicy (format jest zgodny z numerem IBAN. Numer SWIFT to: NBPL PLPW.

UWAGA!

Prawidłowy numer konta bankowego e-składki zawiera Twój numer NIP.

Przed pierwszą wpłatą upewnij się, że numer konta e-skladki, który otrzymałeś za pośrednictwem poczty jest faktycznie Twoim indywidualnym kontem rozliczeniowym. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie ZUS: eskladka.pl

Pozwoli Ci to zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami lub oszustwami (np. gdy ktoś będzie próbował podszyć się pod ZUS i przekazać nieprawidłowe numery kont bankowych do płatników składek).