Samozatrudnienie kalkulator B2B

Skala podatkowa (zasady ogólne)

Skala podatkowa to wzór będący podstawą obliczenia wysokości podatku, jaki przedsiębiorca zapłaci w roku podatkowym. Podstawę opodatkowania stanowi dochód (różnica między przychodami, a kosztami ich uzyskania). Ustala się ją dzięki danym z księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji. Progi podatkowe określają z kolei stawkę podatku z dochodów podatnika. Jeśli dany próg podatkowy zostanie przekroczony, zmieni się stawka podatku (wyliczana od nadwyżki powyżej przekroczonego progu).

Jeśli roczny dochód przedsiębiorstwa wynosi do 85 528 zł, podatek równy jest 18% tej kwoty minus 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek). Jeśli jednak roczny dochód przekracza tę kwotę, podatek zostanie obliczony następująco: 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki od 85 528 zł.

Podatnik ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Może zrobić to na dwa sposoby:

  • proporcjonalnie za kwartał lub miesiąc,
  • jako stałe miesięczne opłaty.

Podatek ustalany według skali podatkowej należy rozliczyć do 30 kwietnia 2016 roku za pomocą formularza PIT-36. Można zrobić to również wcześniej – przed upływem terminu wpłaty ostatniej zaliczki (do 20 stycznia 2016 roku). Wówczas przedsiębiorcy są zwolnieni z opłaty tej zaliczki, muszą jednak odprowadzić podatek obliczony w zeznaniu.

Uwaga! Kwota wolna od podatku w 2016 wynosi – 3 089 zł.