Samozatrudnienie kalkulator B2B

Karta podatkowa

Podatnicy prowadzący działalność podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej jeżeli:

  • złożą PIT-16 naczelnikowi urzędu skarbowego, lub podczas zakładania firmy dołączą go do formularza CEIDG-1 i uwzględnią w nim jeden z rodzajów działalności gospodarczej określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 4 listopada 2011 w sprawie stawek karty podatkowej;
  • nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie w oparciu o umowę o pracę;
  • nie korzystają z niespecjalistycznych usług innych firm;
  • ani przedsiębiorca, ani jego małżonek, nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej (poza tymi wymienionymi w ustawie z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
  • nie wytwarzają dóbr objętych akcyzą;
  • ich działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie Polski.

Naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość karty podatkowej na dany rok dla danego płatnika czy wspólników w spółce. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby osób zameldowanych w miejscowości, w której zarejestrowana jest firma.

Podczas roku podatkowego podatnik ma za zadanie prowadzenie ewidencji zatrudnienia, kart przychodów pracowniczych, wydawanie i przechwywanie faktur i rachunków sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa.