Samozatrudnienie kalkulator B2B

Zamknięcie działalności gospodarczej a kasa fiskalna

Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca, który sprzedawał towary czy usługi osobom prywatnym i ewidencjonował obroty za pomocą kasy fiskalnej, ma obowiązek:

  • dokonać odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej w obecności urzędnika skarbowego,
  • zwrócić do urzędu skarbowego kwotę odliczoną od zakupu kasy fiskalnej – jeśli skorzystał z ulgi i nie używał urządzenia rejestrującego dłużej niż 3 lata.
  • UWAGA! Kasa bez pamięci fiskalnej może zostać sprzedana lub zutylizowana. Co ważne, przedsiębiorca może ująć ją jako jeden z przedmiotów spisu z natury, który sporządza kończąc działalność gospodarczą. Gdy decyduje się na utylizację, powinien sporządzić protokół poświadczający, że dokonał tej czynności.