Samozatrudnienie kalkulator B2B

Jednoosobowa działalność gospodarcza - od kilku lat ta elastyczna forma zatrudnienia zyskuje na popularności. Szczególnie chętnie wybierają ją ludzie młodzi, otwarci na nowe możliwości rynków pracy, a także freelancerzy, których profesja pozwala na wykonywanie zleceń dla kilku pracodawców. Czy dla Ciebie też będzie lepszym wyborem niż etat? Sprawdź jakie są koszty i pułapki samozatrudnienia. Masz już firmę? Sprawdź progi podatkowe w 2019 roku. Użyj naszego darmowego generatora faktur VAT

Ubezpieczenie chorobowe dla samozatrudnionych

Kalkulator kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych w szybki sposób pomoże Ci obliczyć, ile pieniędzy musisz odprowadzić do urzędu skarbowego. Podaj kwotę transakcji i oblicz należność.

Ubezpieczenie chorobowe to dobrowolna składka wpłacana do ZUS-u. Dzięki niej w przypadku choroby lub zajścia w ciążę, przedsiębiorca może strać się o specjalny zasiłek (chorobowy lub macierzyński). Jest to niezwykle ważne w przypadku osób samozatrudnionych, gdyż ubezpieczenie gwarantuje im otrzymanie pieniędzy nawet wtedy, gdy nie mogą pracować.

Ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą obliczane jest według dwóch zasad, tzw. „małego” i „dużego” ZUS-u (art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r. nr 205, poz. 1585). Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po nieprzerwanym płaceniu składek przez okres 90 dni. „Mały” ZUS wynosi w 2014 roku 12,35 zł, „duży” - 55,07 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców

Podstawą obliczenia zasiłku chorobowego jest zadeklarowana przez przedsiębiorcę do wyliczenia składek społecznych ZUS, średnia miesięczna kwota przychodu (z okresu 3-12 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego osoba nie może pracować). Przy „małym” ZUS-ie minimalna podstawa to 504 zł (30% od 1680 zł), a przy „dużym” ZUS-ie – 2247,60 zł. ZUS nie wypłaca jednak choremu przedsiębiorcy kwoty takiej podstawy. Odprowadzany jest od niej chociażby podatek dochodowy.

Warto wiedzieć, że osoby hospitalizowane dostają mniejszy zasiłek. Wyższe kwoty natomiast przysługują kobietom w ciąży, które zachorują.

Przedsiębiorca, który jest na urlopie chorobowym lub macierzyńskim, musi jednak opłacać składki społeczne ZUS. Są one jednak w tym przypadku niższe. Jedynie wysokość składki zdrowotnej nie ulega zmianie.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego uzależniona jest od zadeklarowanej kwoty opodatkowania, czyli stanowi kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zwykle dotyczy ono ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła choroba). Podczas choroby osobie, która opłacała przez minimum 90 dni składkę chorobową, przysługuje zasiłek – 80% od zadeklarowanej kwoty opodatkowania. Np. jeśli nasza podstawa wynosi 2500 zł i chorowaliśmy 7 dni, to otrzymamy 66,67 zł za dzień niezdolności do pracy, więc 466,67 zł za cały okres choroby.

[(2500 zł * 80%) / 30 dni] * 7 dni = 466,67 zł

Oblicz wysokość swojego zasiłku chorobowego. Skorzystaj z kalkulatora:

Podaj kwotę wynagrodzenia netto

Podaj ilość dni zwolnienia chorobowego

Podaj ilość dni w miesiącu w którym przebywałeś na zwolnieniu chorobowym. Jeśli zwolnienie miało miejce na przełomie miesięcy to wtedy dokonaj obliczeń osobno dla każdego z miesięcy.

Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży

Wysokość zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży i przebywających na urlopie macierzyńskim wynosi 100% zadeklarowanej kwoty podstawy opodatkowania, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie (otrzymywane przez ostatnie 12 miesięcy).

W przypadku przedłużenia urlopu macierzyńskiego o pół roku, wysokość zasiłku chorobowego wyniesie 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Istnieje możliwość zadeklarowania chęci skorzystania z przedłużonego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego już w momencie przedstawiania zaświadczenia o byciu w ciąży, wówczas przez cały okres nieobecności w pracy trzymamy świadczenie w wysokości 80% pensji.