Samozatrudnienie kalkulator B2B

Podatek liniowy (19% stawki podatku)

Podatek liniowy dotyczy przedsiębiorców osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pozwala na opodatkowanie całości dochodów stawką 19%, niezależnie od osiąganych dochodów.

Sposób rozliczenia, jaką jest podatek liniowy, przypomina formą skalę podatkową. Podstawę opodatkowania stanowi dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami). Podstawę ustala się na podstawie ksiąg podatkowych. Różnica polega na tym, że wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania, jesteśmy zwolnieni z drugiego progu podatkowego. Opłaca się to jednak tylko tym przedsiębiorcom, których roczny dochód przekracza 100 tys. zł. Powód: wybór podatku liniowego oznacza rezygnację z różnych ulg podatkowych (np. ulgi na internet, ulgi na dzieci). Podatnik traci także możliwość rozliczania się wraz z małżonkiem. Nie obowiązuje tu również kwota wolna od podatku.

Podatnicy mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy:

  • za miesiąc lub kwartał (przy 19% podatku odliczanego od realnych dochodów)
  • w stałej miesięcznej wysokości (bez względu na dochody).

Deklaracje podatkowe dotyczące podatku liniowego składamy do 30 kwietnia 2021 roku za pomocą formularza PIT-36L. Wcześniejsze złożenie rozliczenia wygląda podobnie jak w przypadku skali podatkowej.

Warto wiedzieć! Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym dostępne jest dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie firmy oraz spółek (jawnych, partnerskich, cywilnych i komandytowych). Nie ma wymogu, aby wszyscy wspólnicy w spółce decydowali się na podatek liniowy. Może go opłacać jedna osoba, nawet w sytuacji, kiedy reszta wspólników płaci podatek według skali podatkowej.