Samozatrudnienie kalkulator B2B

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt to forma opodatkowania ustalana z góry, bez uwzględniania podstawy wymiaru podatku. Z tego sposobu mogą skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekracza 2 000 000 Euro. (chodzi o wysokosć przychodów w poprzednim roku podatkowym).

Kwota limitu przeliczana jest na PLN według kursu Euro NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego. 1 października 2020 było to 4,5153 zł, czyli limit wyniesie 1 128 825 zł.

Aktualny limit obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku - w latach wcześniejszych, obowiązywał niższy limit - tylko do 250 tys. euro

Dla rozliczających podatek kwartalnie obowiązuje niższy limit, który również od 1 stycznia 2021 został podwyższony - jest to 200 000 Euro rocznie (903 060,0 zł)

Podstawę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym stanowi przychód, od którego nie odejmujemy jednak kosztów uzyskania (dlatego może on nie opłacać się firmom dokonującym dużych inwestycji). Przychód można obniżyć o wydatki określone w specjalnych ustawach, a także straty z działalności poniesione w ubiegłych latach. Przychód wykazywany jest dzięki danym zawartym w ewidencji przychodów, wykazach środków trwałych, wykazach wartości niematerialnych i prawnych.

Na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą zdecydować się: samodzielni przedsiębiorcy, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych. Dodatkowo firmy te nie mogą być opodatkowane kartą podatkową oraz nie korzystające z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Stawki ryczałtów uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i na 2020 rok wyglądają następująco:

  • 20% - stawka dotyczy przychodów pochodzących m.in. z działalności gospodarczej w ramach wykonywania wolnego zawodu np. nauczyciel na godziny, lekarz, pielęgniarka, tłumacz itp.;
  • 17% - z działalności osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
  • 15% - m.in. z działalności licencyjnych, reprodukcji komputerowych nośników informacji i innych (szczegóły w rozporządzeniu)
  • 8,5% - m.in. z działalności gastronomicznych obejmujących sprzedaż napojów zawierających więcej niż 1,5% alkoholu, prowizji ze sprzedaży w komisach, działalności związanych z wychowaniem przedszkolnym czy zwalczaniem pożarów; Dla przychodów z czynszu najmu stawka zryczatłowanego podatku wzrasta do 12,5%, gdy nasze przychody z tego tytułu przekroczą kwotę 100 000 zł
  • 5,5% - m.in. z działalności wytwórczej, budowlanej, przewozu ładunków pojazdem o ładowności powyżej 2 ton, prowizji od sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, kart magnetycznych czy znaczków pocztowych;
  • 3% - m.in. z działalności gastronomicznych (z wyjątkiem sprzedaży napojów zawierających ponad 1,5% alkoholu), usług handlowych, związanych z produkcją zwierzęcą, sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów (dotyczy rybaków morskich i zalewowych).

Podatnik ma obowiązek odprowadzania ryczałtu za miesiąc lub kwartał w trakcie roku podatkowego. Wpłata stanowi ryczałt pomniejszony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczone od podatku dochodowego.

Opłacając ryczałt przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego PIT-28 do 31 stycznia 2022 roku (za 2020 rok PIT-28 składamy do 29 stycznia 2021).

Uwaga! Rozliczenie ryczałtem ewidencjonowanym nie zezwala na korzystanie z ulg np. ulgi na dzieci, a także ulgi badawczo-rozwojowej. Ryczałtowcy nie mają też możliwości rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.