Samozatrudnienie kalkulator B2B

Kalkulator - Na ile powinienem wystawić fakturę?

Podaj kwotę jaką chciałbyś otrzymać za wykonaną pracę "na czysto"

Wybierz wysokość podatku dochodowego według której się rozliczasz (18% - skala podatkowa, 19% - podatek liniowy)

Podaj wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego, którą odprowadzasz do ZUS

Podaj sumę wszystkich pozostałych składek odprowadzanych do ZUS (na ubezpieczenie chorobowe, rentowe, emerytalne oraz wypadkowe)

Zaznacz jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe

Podaj wysokość składki na fundusz pracy

Podaj pozostałe (stałe) koszty jakie ponosisz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. koszt usług księgowych)

Ostatnio na forum