Samozatrudnienie kalkulator B2B

Pułapki samozatrudnienia

Decydując się na samozatrudnienie musisz pamiętać, że ta forma zatrudnienia ma nie tylko zalety, ale także i wady. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, usiądź i wypisz sobie wszystkie za i przeciw. Zastanów się, które cechy są istotne, a które nie mają dla Ciebie znaczenia.Kluczową rzeczą przy zatrudnieniu się „na działalność gospodarczą” jest umowa z przyszłym pracodawcą. Niekorzystne dla Ciebie zapisy, mogą okazać się przeszkodzą w przyszłości. Dlatego przed podpisaniem umowy zapoznaj się z nią dokładnie, a wszystkie wątpliwości postaraj się skonsultować z prawnikiem.

Opieka lekarska

Prowadząc działalność gospodarczą opłacasz ubezpieczenie zdrowotne – masz więc prawo do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej - dokładnie tak jak osoby zatrudnione na etacie.

Urlop wypoczynkowy

Każdej osobie zatrudnionej na etat Kodeks pracy gwarantuje prawo do 20 lub 26 dni (w zależności od stażu pracy) płatnego urlopu wypoczynkowego. Przy samozatrudnieniu nie jest to sprawa oczywista. „Przerwa w świadczeniu usług” jej długość i wysokość stawki wynagrodzenia za ten okres jest sprawą umowną między Tobą, a pracodawcą.

Okres wypowiedzenia

Na etacie zależy od stażu pracy i wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy (w przypadku okresu zatrudnienia powyżej 3 lat). Podpisując umowę firma-firma jest to również sprawa umowna. Zwróć na to szczególną uwagę – często pracodawca ustala okres wypowiedzenia bardzo korzystny dla niego – krótki jeśli to on wypowiada umowę, natomiast wydłuża go maksymalnie jeśli to Ty wypowiadasz umowę.

Weź pod uwagę, że przy obecnej sytuacji na rynku pracy, pracodawcy niechętnie czekają na nowego pracownika dłużej niż miesiąc – długi okres wypowiedzenia może być przeszkodą jeśli będziesz chciał zmienić pracodawcę.

Zwolnienia chorobowe

To kolejna kwestia, którą trzeba szczegółowo omówić przy podpisywaniu umowy. W przypadku pracowników zatrudnionych na etat pracodawca płaci wynagrodzenie tylko przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia), później wynagrodzenie chorobowe opłacane jest przez ZUS.

W sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe przysługuje Ci zasiłek chorobowy, a także zwolnienie ze składki ZUS za okres przez który przebywasz na zwolnieniu lekarskim. Pamiętaj jednak, że ZUS nie zwróci Ci pieniędzy za usługi, których nie będziesz mógł wykonywać w okresie zwolnienia. Omów z przyszłym pracodawcą uważnie tę kwestię – pozwoli to uniknąć niepotrzebnych niedomówień.