Samozatrudnienie kalkulator B2B

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W Polsce oblicza się ją według zasad opracowanych i opublikowanych w art. 27 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Według Ustawy podatek dochodowy pobierany jest od podstawy jego obliczenia, uzależnionej od skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku od 2017 roku

W 2017 nastąpił długo oczekiwany wzrost wysokości kwoty wolnej, niestety została ona także uzależniona od wysokości naszych przychodów brutto opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Oblicz swoją kwotę wolną od podatku

Kwota wolna w latach wcześniejszych

Progi kwoty wolnej od podatku

W Polsce obowiązują progi kwoty wolnej od podatku. Są one różne w zależności od roku obliczeniowego. Obecnie – w 2015 roku – kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł (niezmiennie od 2009 roku).

Aktualizacja: 19.01.2016

Kwota wolna od podatku w 2016 roku pozostaje bez zmian - czyli będzie wynosić 3091,49zł.

Dokładne losy podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie są jeszcze znane - najprawdopodobniej (według słów Pawła Szałamacha - Ministra Finansów w rządzie Beaty Szydło) kwota wolna będzie zwiększana krok po kroku, w kilku etapach od 2017 roku.


Aktualizacja: 04.01.2016

Obecnie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy zwiększającym od 1 stycznia 2016 roku kwotę wolną od podatku z dotychczasowego poziomu (3089zł) do aż 8002 zł. Oznaczałoby to, że w 2016 roku zapłacimy aż o 884zł podatku dochodowego mniej (w naszej kieszeni zostanie 1440zł zamiast dotychczasowych 556,02zł)

Na dzień dzisiejszy jednak Ministerstwo Finansów jest przeciwne podwyżce kwoty wolnej od podatku. Powodem jest brak środków w budżecie państwa, niewiadomo więc czy kwota zostanie podwyższona.

Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

Zasady obliczenia kwoty wolnej od podatku:

  • Podatek dochodowy pobierany jest od podstawy jego obliczenia, co związane jest z określoną skalą podatkową. Każda osoba, której roczny przychód wynosi do 85 528 zł, płaci 18% podatek pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 556,02 zł.
  • Każdą obliczaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych.
  • Kwota podatku dochodowego do zapłacenia zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Przykład obliczenia podatku dochodowego:

Obliczmy podatek dochodowy dla osoby zarabiającej 3 091,49 zł. Według powyższych zasad kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek, zatem – 3 091 zł mnożymy przez 18% podatku i odejmujemy 556,02 zł:

3 091 zł * 18% - 556,02 zł = 0,36 zł

Po zaokrągleniu do pełnych złotówek kwoty 0,36 zł, mamy do zapłacenia 0 zł podatku dochodowego.