Samozatrudnienie kalkulator B2B

Rejestracja firmy jako podatnika VAT

Rejestracja przedsiębiorstwa jako podatnika VAT z reguły nie dotyczy nowych firm. Składając wniosek CEIDG-1 domyślnie z niego rezygnujemy. Podatnikiem VAT można zostać jednak na własne życzenie, zgłaszając się do odpowiedniego urzędu skarbowego (np. gdy przewidujemy, iż wartość sprzedaży naszych usług przekroczy 150 tys. zł). Warto zastanowić się nad tym, ponieważ daje to korzyści w zależności od typu usług, jakie chcemy oferować (zmiana statusu podatnika VAT możliwa jest co 3 lata).

Bycie VAT-owcem opłaca się chociażby firmom sektora b2b (business to business), które mogą odliczyć zakupione towary i usługi niezbędne do wykonywania swoich obowiązków (5, 8 lub 23%). W praktyce oznacza to, że im większe koszty prowadzenia przedsiębiorstwa, tym mniejszy podatek dochodowy należy zapłacić.

Zwolnienie z podatku VAT obejmuje płatników sprzedających lub świadczących usługi zwolnione z opodatkowania VAT (lista w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) – to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Druga opcja – zwolnienie podmiotowe, obejmuje firmy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza 150 tys. zł w poprzednim roku podatkowym. Jeśli wartość zostanie przekroczona, nadwyżka tej kwoty ulegnie opodatkowaniu.

Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji podatnika VAT?

  • Formularz VAT-R niezbędny do rejestracji,
  • VAT-5 potwierdzający rejestrację przez urząd skarbowy.