Samozatrudnienie kalkulator B2B

Jednoosobowa działalność gospodarcza - od kilku lat ta elastyczna forma zatrudnienia zyskuje na popularności. Szczególnie chętnie wybierają ją ludzie młodzi, otwarci na nowe możliwości rynków pracy, a także freelancerzy, których profesja pozwala na wykonywanie zleceń dla kilku pracodawców. Czy dla Ciebie też będzie lepszym wyborem niż etat? Sprawdź jakie są koszty i pułapki samozatrudnienia. Masz już firmę? Sprawdź progi podatkowe w 2019 roku. Użyj naszego darmowego generatora faktur VAT

Kalkulator rat amortyzacyjnych dla Środków Trwałych

Nie wszystkie zakupy firmowe możemy odliczyć jednorazowo od podatku. Jeśli zamierzamy korzystać z zakupu dłużej niż 1 rok lub jego wartość przekracza zł będziemy musieli wpisać sprzęt do Ewidencji Środków Trwałych, a koszty związane z zakupem odliczać na podstawie odpisów amortyzacyjnych rozłożonych na okres amortyzacji środka trwałego.

Jak korzystać z poniższego kalkulatora rat amortyzacyjnych? Na początek musisz ustalić:

  • jaka będzie początkowa wartość środka trwałego,
  • ustalić stawkę i współczynnik amortyzacji,
  • zdecydować jaką metodą będziesz amortyzował środek trwały.

Wartość poczatkowa środka trwałego

Aby rozpocząć obliczenia musisz wylicz wartość początkową Twojego środka trwałego.

Jeśli kupiłeś Środek Trwały:

  • na rachunek bez VAT/umowę kupna-sprzedaży lub NIE jesteś płatnikiem VAT - wartością początkową będzie najprawdopodobniej kwota z rachunku/umowy
  • na fakturę VAT i masz prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT - wartością początkową będzie najprawdopodobniej kwota netto z faktury VAT
  • na fakturę VAT i masz prawo do CZĘŚCIOWEGO odliczenia pełnej kwoty VAT - wartością początkową będzie najprawdopodobniej kwota netto z faktury VAT PLUS ta część podatku VAT, której nie masz prawda odliczyć - taka sytuacja występuje np. w przypadku zakupu samochodów osobowych, wykorzysywanych także w celach prywatnych.

Wartość początkową środka trwałego możesz też obliczyć w kalkulatorze ile zaoszczędzę kupując na firmę?

Stawka i współczynnik amortyzacji

Roczne stawki amortyzacji znajdziesz w Klasyfikacji Środków trwałych

Jeśli chcesz amortyzować zakup samochodu osobowego, więcej informacji znajdziesz na stronie amortyzacja samochodu osobowego.

Metoda amortyzacji

Kalkulator umożliwia przedstawienie wyliczeń dla jednej z trzech metod amortyzacji:

  • liniowej - równe odpisy amortyzacyjne podczas całego okresu amortyzacji,
  • degresywnej - malejące odpisy amortyzacyjne podczas okresu amortyzacji (użyteczność Środka trwałego maleje podczas okresu ekspoloatacji),
  • jednorazowej - jednorazowy odpis amortyzacyjny - możliwy w szczególnych przypadkach.

Podaj obliczoną wartość początkową zakupionego sprzętu

Podaj stawkę amortyzacji w procentach, bez znaku %

Podaj współczynnik amortyzacji

Wybierz odpowiedni dla Twojeg zakupu rodzaj amortyzacji

Wybierz stawkę podatku dochodowego według której się rozliczasz (18% - skala podatkowa, 19% - podatek liniowy). Potrzebna będzie do obliczenia o ile mniej podatku dochodowego zapłacisz w każdym miesiącu amortyzacji