Samozatrudnienie kalkulator B2B

Stawki ZUS dla nowych firm w 2023 roku
(prowadzących działalność przez pierwsze 2 lata)

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samozatrudnieniem i własną dzialalnością gospodarczą, opłacają składki ZUS w specjalnej, obniżonej wysokości.

Taka ulga obowiązuje przez pierwsze 2 lata i może z niej skorzystać każdy kto przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził innej działalności gospodarczej lub będzie to jego pierwsza działalność gospodarcza.

Dla nowych przedsiębiorców podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2023 roku ustalone zostało na 3 490,00 zł.

Od 2023 roku wysokość składki zdrowotnej jest inna dla każdego przedsiębiorcy i jest ustalana na podstawie wysokości dochodów osiągniętych w poprzednim miesiącu.
Dlatego też poniższe zestawienie nie uwzględnia wysokości tej składki, musi zostać obliczona indywidualnie.

Podstawa wymiaru składek za okres 1-6 2023

Ubezpieczenie Społeczne
/
Fundusz pracy
Ubezpieczenie Zdrowotne
1 047,00 zł uzależniona od formy opodatkowania oraz wysokości dochodu/przychodu

Składki ZUS na rok 2023 od stycznia do czerwca włącznie

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
Składki
Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa
204,37 zł 83,76 zł 25,65 zł 17,48 zł
ustalana indywidualnie 0,00 zł

E-Składka

Robimy jeden łączny przelew za wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na nadany dla każdego płatnika indywidualnie (przez ZUS) Numer Rachunku Składkowego.

Suma wszystkich składek ZUS bez ubezpieczenia zdrowotnego to:

  • 305,61 zł - jeśli opłacamy ubezpieczenie chorobowe
  • 331,26 zł - jeśli nie opłacamy ubezpieczenia chorobowego

Pamiętaj, że do powyższej kwotym musisz dodać jeszcze indywidualnie wyliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne!

Więcej o e-Składce przeczytasz tutaj: E-Składka.

Pamiętaj!

  • Składkę za styczeń opłacamy w lutym 2023, a grudniową w styczniu 2024!
  • Termin opłacenia składki dla samozatrudnionych, którzy płacą składkę wyłacznie za siebie przypada 20 dnia miesiąca.