Samozatrudnienie kalkulator

Stawki ZUS dla nowych firm w 2018 roku
(prowadzących działalność przez pierwsze 2 lata)

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samozatrudnieniem i własną dzialalnością gospodarczą, opłacają składki ZUS w specjalnej, obniżonej wysokości.

Taka ulga obowiązuje przez pierwsze 2 lata i może z niej skorzystać każdy kto przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził innej działalności gospodarczej lub będzie to jego pierwsza działalność gospodarcza.

Dla nowych przedsiębiorców podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 roku ustalone zostało na 2100 zł.

Podstawa wymiaru składek za okres 1-12 2018

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
630,00 zł 3554,93 zł 630,00 zł

Składki ZUS na rok 2018

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
Składki
Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa
122,98 zł 50,40 zł 15,44 zł do marca włącznie: 11,34 zł
od kwietnia: 10,52zł
319,94 zł 15,44 zł
Sumy od kwietnia:
z ubezpieczeniem chorobowym: 199,34 zł
bez ubezpieczenia chorobowego: 183,9 zł

E-Składka

Od 1 stycznia 2018 roku robimy jeden łączny przelew za wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na nadany dla każdego płatnika indywidualnie (przez ZUS) Numer Rachunku Składkowego.

W większości przypadków łączna kwota przelewu powinna wynosić:

  • 520,10 zł - jeśli opłacamy ubezpieczenie chorobowe
  • 504,66 zł - jeśli nie opłacamy ubezpieczenia chorobowego

Więcej o e-Składce przeczytasz tutaj: E-Składka.

Pamiętaj!

  • Składkę za styczeń opłacamy w lutym 2018, a grudniową w styczniu 2019! Czyli w styczniu 2018 zapłacisz kwotę zgodną ze stawkami na rok 2017!
  • Termin opłacenia składki dla samozatrudnionych, którzy płacą składkę wyłacznie za siebie przypada 10 dnia miesiąca.
  • Jeśli opłacasz składki ZUS także za pracowników, to wtedy przelew do ZUS musisz wykonać najpóźniej do 15 dnia miesiąca

Ostatnio na forum