Samozatrudnienie kalkulator

Stawki ZUS dla nowych firm w 2019 roku
(prowadzących działalność przez pierwsze 2 lata)

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samozatrudnieniem i własną dzialalnością gospodarczą, opłacają składki ZUS w specjalnej, obniżonej wysokości.

Taka ulga obowiązuje przez pierwsze 2 lata i może z niej skorzystać każdy kto przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził innej działalności gospodarczej lub będzie to jego pierwsza działalność gospodarcza.

Dla nowych przedsiębiorców podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 roku ustalone zostało na 2250 zł.

Podstawa wymiaru składek za okres 1-12 2019

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
630,00 zł 3 803,56 zł 630,00 zł

Składki ZUS na rok 2019

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
Składki
Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa
131,76 zł 54,00 zł 16,54 zł 11,27 zł
342,32 zł 0,00 zł
Sumy:
z ubezpieczeniem chorobowym: 213,57 zł
bez ubezpieczenia chorobowego: 197,03 zł

E-Składka

Od 1 stycznia 2018 roku robimy jeden łączny przelew za wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na nadany dla każdego płatnika indywidualnie (przez ZUS) Numer Rachunku Składkowego.

W większości przypadków łączna kwota przelewu powinna wynosić:

  • 555,89 zł - jeśli opłacamy ubezpieczenie chorobowe
  • 539,35 zł - jeśli nie opłacamy ubezpieczenia chorobowego

Więcej o e-Składce przeczytasz tutaj: E-Składka.

Pamiętaj!

  • Składkę za styczeń opłacamy w lutym 2019, a grudniową w styczniu 2020! Czyli w styczniu 2019 zapłacisz kwotę zgodną ze stawkami na rok 2018!
  • Termin opłacenia składki dla samozatrudnionych, którzy płacą składkę wyłacznie za siebie przypada 10 dnia miesiąca.
  • Jeśli opłacasz składki ZUS także za pracowników, to wtedy przelew do ZUS musisz wykonać najpóźniej do 15 dnia miesiąca

Ostatnio na forum