Samozatrudnienie kalkulator B2B

Stawki ZUS dla nowych firm w 2020 roku
(prowadzących działalność przez pierwsze 2 lata)

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samozatrudnieniem i własną dzialalnością gospodarczą, opłacają składki ZUS w specjalnej, obniżonej wysokości.

Taka ulga obowiązuje przez pierwsze 2 lata i może z niej skorzystać każdy kto przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził innej działalności gospodarczej lub będzie to jego pierwsza działalność gospodarcza.

Dla nowych przedsiębiorców podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 roku ustalone zostało na 2450 zł.

Podstawa wymiaru składek za okres 1-12 2020

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
780,00 zł 4 026,01 zł 780,00 zł

Składki ZUS na rok 2020

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
Składki
Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa
152,26 zł 62,40 zł 19,11 zł 13,03 zł
362,34 zł 0,00 zł

E-Składka

Od 1 stycznia 2018 roku robimy jeden łączny przelew za wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na nadany dla każdego płatnika indywidualnie (przez ZUS) Numer Rachunku Składkowego.

W większości przypadków łączna kwota przelewu powinna wynosić:

  • 609,14 zł - jeśli opłacamy ubezpieczenie chorobowe
  • 590,03 zł - jeśli nie opłacamy ubezpieczenia chorobowego

Więcej o e-Składce przeczytasz tutaj: E-Składka.

Pamiętaj!

  • Składkę za styczeń opłacamy w lutym 2020, a grudniową w styczniu 2021! Czyli w styczniu 2020 zapłacisz kwotę zgodną ze stawkami na rok 2019!
  • Termin opłacenia składki dla samozatrudnionych, którzy płacą składkę wyłacznie za siebie przypada 10 dnia miesiąca.
  • Jeśli opłacasz składki ZUS także za pracowników, to wtedy przelew do ZUS musisz wykonać najpóźniej do 15 dnia miesiąca

Ostatnio na forum