Samozatrudnienie kalkulator

Stawki ZUS dla nowych firm w 2017 roku
(prowadzących działalność przez pierwsze 2 lata)

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samozatrudnieniem i własną dzialalnością gospodarczą, opłacają składki ZUS w specjalnej, obniżonej wysokości.

Taka ulga obowiązuje przez pierwsze 2 lata i może z niej skorzystać każdy kto przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził innej działalności gospodarczej lub będzie to jego pierwsza działalność gospodarcza.

Dla nowych przedsiębiorców podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 roku ustalone zostało na 2000 zł.

Podstawa wymiaru składek za okres 1-12 2017

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
600,00 zł 3303,13 zł 600,00 zł

Składki ZUS na rok 2017

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
Składki
Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa
117,12 zł 48,00 zł 14,70 zł 10,80 zł
297,28 zł 14,70 zł
Sumy:
z ubezpieczeniem chorobowym: 190,62 zł
bez ubezpieczenia chorobowego: 175,92 zł

Pamiętaj!

  • Składkę za styczeń opłacamy w lutym 2017, a grudniową w styczniu 2018! Czyli w styczniu 2017 zapłacisz kwotę zgodną ze stawkami na rok 2016!
  • Termin opłacenia składki dla samozatrudnionych, którzy płacą składkę wyłacznie za siebie przypada 10 dnia miesiąca

Ostatnio na forum