Samozatrudnienie kalkulator B2B

Kasa fiskalna a działalność gospodarcza

Kasa fiskalna, zwana inaczej kasą rejestrującą, dla wielu przedsiębiorców jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jej głównym zadaniem jest rejestrowanie obrotu i wysokości podatku, jaki firma musi odprowadzić do urzędu skarbowego.

Która firma musi posiadać kasę fiskalną?

Pierwszą rzeczą, jaka stanowi o posiadaniu kasy fiskalnej, jest sprecyzowanie, kto jest klientem przedsiębiorstwa. Instalacja urządzenia dotyczy bowiem jedynie tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary czy usługi osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej czy też rolnikom ryczałtowym.

Są jednak wyjątki od tej zasady. Z instalacji kasy zwolnieni są:

 • przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza 20 tys. zł. netto (bez VAT),
 • przedsiębiorcy, którzy swoją działalność rozpoczęli w bieżącym roku podatkowym; zwolnienie obowiązuje do momentu, w których ich obrót przekroczy 20 tys. zł. netto.

Firmy, które przekroczyły limit 20 tys. zł netto obrotu na rok, nie muszą instalować kasy fiskalnej jeśli:

 • dostarczają towar klientom w sposób wysyłkowy – pod warunkiem, że posiadają potwierdzenia o wpłacie z banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poczty;
 • świadczą usługi telekomunikacyjne;
 • świadczą usługi ubezpieczeniowe, finansowe;
 • świadczą usługi edukacyjne (oprócz pozaszkolnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych – szkoły tańca);
 • jeśli ich klientami są osoby fizyczne lub rolnicy ryczałtowcy, ale zapłata za towary czy usługi firmy była dokonana całkowicie za pośrednictwem poczty, banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

WAŻNE! Działając w branży business to business, nie potrzebujemy kasy fiskalnej.

UWAGA! Rabat na kasę fiskalną może wynosić maksymalnie 90% jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Koszt kasy fiskalnej to wydatek 900-2000 zł. Aby uzyskać rabat na zakup urządzenia rejestrującego, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

 1. Złożenie pisemnego zawiadomienia w urzędzie skarbowym o korzystaniu z kasy fiskalnej, przed rozpoczęciem jej użytkowania.
 2. Zawiadomienie urzędu skarbowego o liczbie oraz miejscu używania urządzenia.
 3. Rozpoczęcie korzystania z kasy fiskalnej w terminie dwóch miesięcy od przekroczenia progu 20 tys. zł rocznego obrotu firmy.
 4. Zaświadczenie, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi urządzenia rejestrującego (określone w ustawie o VAT) – techniczne i funkcjonalne.
 5. Przedstawianie urzędowi skarbowemu dowodu zakupu kasy fiskalnej.

WARTO WIEDZIEĆ! Każda kasa fiskalna powinna posiadać nadany przez Ministra Finansów jedyny i unikalny numer.

Kasa fiskalna a obowiązki przedsiębiorcy

Każda firma, która posiada kasę fiskalną, jest zobowiązana do:

 • wydawania oryginalnych paragonów kupującym,
 • wykonywania raportów – dobowych, miesięcznych, rocznych,
 • przechowywania raportów (przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym zostały sporządzone),
 • przechowywania kopii paragonów (przez 2 lata od końca roku rozliczeniowego, w który zostały wydane),
 • serwisowania kasy fiskalnej (przegląd techniczny powinien być wykonany przez specjalizującą się w tym temacie firmę, raz na 25 miesięcy, karą za niedokonanie przeglądu jest zwrot ulgi na zakup urządzenia).

WAŻNE! Podstawą prawną dla przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania kasy fiskalnej jest art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).