Samozatrudnienie kalkulator B2B

Stawki ZUS dla firm i przedsiębiorców w 2023 roku

Podstawa wymiaru składek ZUS to 60% dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Od 2023 roku wysokość składki zdrowotnej jest inna dla każdego przedsiębiorcy i jest ustalana na podstawie wysokości dochodów osiągniętych w poprzednim miesiącu.
Dlatego też poniższe zestawienie nie uwzględnia wysokości tej składki, musi zostać obliczona indywidualnie.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2023 wynosi 6 965,94 zł. 60% tej kwoty to 4 179,56 zł.

Podstawa wymiaru składek za okres 1-12 2023

Ubezpieczenie Społeczne
/
Fundusz pracy
Ubezpieczenie Zdrowotne
4 179,56 zł uzależniona od formy opodatkowania oraz wysokości dochodu/przychodu

Składki ZUS na rok 2023

Ubezpieczenie Społeczne Ubezpieczenie Zdrowotne Fundusz
Pracy
Składki
Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa
812,23 zł 332,88 zł 101,94 zł 69,49 zł
ustalana indywidualnie 101,94 zł

E-Składka

Robimy jeden łączny przelew za wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na nadany dla każdego płatnika indywidualnie (przez ZUS) Numer Rachunku Składkowego.

Suma wszystkich składek ZUS bez ubezpieczenia zdrowotnego to:

  • 1418,48 zł - jeśli opłacamy ubezpieczenie chorobowe
  • 1316,54 zł - jeśli nie opłacamy ubezpieczenia chorobowego

Pamiętaj, że do powyższej kwotym musisz dodać jeszcze indywidualnie wyliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne!

Więcej o e-Składce przeczytasz tutaj: E-Składka.

Pamiętaj!

  • Składkę za styczeń opłacamy w lutym 2023, a grudniową w styczniu 2024!
  • Termin opłacenia składki dla samozatrudnionych, którzy płacą składkę wyłacznie za siebie przypada 20 dnia miesiąca.